Historik

Historik

 

Historien om Lidingö kammarkör går tillbaka till 1940-talet, och som alla andra körer har den förändrats och utvecklats i ett antal cykler sedan dess.

 

Ända sedan början har kören präglats av ett antal utomordentliga dirigenter, liksom tidigare av sin starka anknytning till Lidingö och dess aktiva musikliv. Dess storlek har stadigt hållit sig runt 25-30 sångare, varav många kunnat samla erfarenheter från både ett par cykler och ett flertal dirigenter. Kören har under sin tid varit med om ett antal ombildningar, där repertoar, profil och medlemmar förnyats. Repertoaren har i alla tider varit huvudsakligen profan och ibland nydanande, med inslag som kördans, körspel, okonventionell scenografi. På senare tid har ett antal större produktioner genomförts tillsammans med professionella musiker, där olika profana och sakrala verk anpassats till körens ”personlighet” och musikaliska ambitioner, som stundtals varit mycket höga. Självklart har vi också under decennierna hållit den konventionella körmusikens fana högt, den finns alltid med oss.

 

Om 1940- och 1950-talet präglades av att skapa en ambitiös kammarkör ur en mer fritidsbetonad sångarverksamhet, så präglades 1960-talet av att blicken höjdes och ambitionerna växte dramatiskt under Daniel Helldéns dynamiska ledning. Han kom att leda och sätta sin prägel på kören under ett par decennier och utvecklades parallellt till en ledande profil i svenskt körliv. Temat under 1970-talet var ”kör i rörelse”, vi introducerade kördans och annan nydanade scenografi i vår verksamhet, och bröt delvis upp från de gamla körtraditioner som i mycket präglade svenskt körliv. 1980-talets Lidingö kammarkör, med dirigenterna Ingegerd Idar och P G Alldahl, byggde vidare på den traditionen, men utvecklade också andra musikaliska färdigheter med betoning på klang och dynamik. 1990-talet blev en omväxlande och lärorik period med tio olika dirigenter, alla med stora kvalitetskrav, men med olika inriktning. 2000-talet slutligen, med Johan Holgersson, blev de stora produktionernas decennium med satsningar som egna versioner av Purcells The Fairy Queen, Brahms Requiem och Mozarts Requiem.

 

Under ledning av Johan Holgersson, som nu varit med oss i över ett decennium, går Lidingö kammarkör in i 2010-talet med stora förväntningar, stor sångarglädje och höga ambitioner. Vill du vara med på den resan…?

 

Lidingö kammarkör ger regelbundna konserter både på Lidingö och i Stockholm. Dessutom har turnéer och resor alltid varit ett stående inslag i körlivet, och de har tagit oss runt i både Sverige och Europa och ända till Seychellerna.

 

Följer du länken här, kommer du till en kortfattad sammanställning av Lidingö kammarkörs historia, vilka vi är, vilka dirigenter som lett oss, vad vi sjungit, vart vi rest och vilka ambitioner vi har haft och har. Historien är indelad i decennier, vilket har visat sig passa oss ganska väl. Vill du läsa mer finns ytterligare länkar till mer material i den texten.

 

Här kan du läsa mer om körens historia decennium för decennium.

 

 

 

 

Dirigenter

 

Daniel Helldén: 1949 - 1955

Lennart Lundén: 1955-1957

Daniel Helldén: 1957 – 1980

(Karl-Fredrik Jehrlander: våren 1960)

Ingegerd Idar: 1980 - 1984

Per Gunnar Alldahl: 1984 - 1991

Bengt Erik Fröberg: 1991 - 1992

Lena Sköld: 1992 – 1993

Anneli Marthinussen och Anna Rosén 1993 - 1996

Anna Rosén 1996

Bengt Erik Fröberg: 1996 -1998

Maria Eklund: 1998 - 1999

Johan Holgersson: 1999 -

Ordföranden

 

Gunnel Linnman: - 1964

Henrik Sjöblom: 1964 - 1969

Daniel Helldén: 1969 – 1980

Lars Kristoferson: 1980 - 1994

Anette von Koch: 1994 - 2003

Göran Tegnér: 2003 – 2010

Vendela Parrow

Agneta Stark

Inspelningar

 

Röster i Vinden (LP) 1982

Almquist (LP)

Flöjten spelar – dansen går (LP)

Finsk TV 1965

Fairy Queen 2003 (DVD)

Mozart Requiem 2008 (DVD, CD)

Filer på hemsidan

Copyright @ All Rights Reserved